Mag uw kind mee op kamp vertrekken?

Om het risico op coronaverspreiding tot een minimum te beperken gelden er strikte voorwaarden voor kampdeelname. Deze voorwaarden luiden als volgt:

-Wie ziek is kan niet deelnemen
-Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan
een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
-Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname
symptoomvrij zijn. deze symptomen lijsten we even op in onderstaande illustratie. Bij één hoofdsymptoom of twee andere symptomen mag uw kind dus niet deelnemen aan het kamp.


-Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..) moet getest
worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en
kan dus niet deelnemen aan het kamp.
-Wie terugkeert van een vakantie in een oranje of rode zone moet in quarantaine en zich laten testen. Uiteraard zal uw kind dan niet kunnen deelnemen aan het kamp. Een overzicht van de zones vindt u op https://diplomatie.belgium.be/nl

Posted in Corona.