Wat als een kind ziek wordt op kamp?

Om de risico’s van de zomerkampen te minimaliseren stelde de Ambrassade, een expertisecentrum voor jeugdwerk, een standaardprocedure op voor ziektegevallen op kamp. Hieronder vindt u een kleine samenvatting hoe deze procedure in zijn werk zal gaan.

Vertoont de zieke geen coronasymptomen? Dan verwittigen we de ouders en vragen we hen om het zieke kind te komen ophalen. Zieken moeten meteen naar huis om risico’s te beperken. We blijven alert en vragen de ouders om ook alert te blijven.

Vertoont de zieke coronasymptomen?

  • De zieke wordt meteen in quarantaine gezet. De ouders worden verwittigd en gevraagd om hun kind te komen ophalen. De ouders gaan zo snel mogelijk naar de huisarts voor een COVID-test.
  • De bubbel waar de zieke zich in bevond blijft op het terrein en vermijdt alle contact met externen.
  • In noodgevallen bellen we naar 112 of nemen we contact op met het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Test de zieke negatief op corona? Dan mag het kamp weer doorgaan zoals Voorheen. Wel blijven we alert. De deelnemer kan pas terugkeren naar het kamp nadat hij of zij genezen is en minstens 3 dagen geen symptomen vertoont.

Test de zieke positief op corona? De hele bubbel waarin de zieke zich bevond gaat naar huis en mag gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe activiteit of bubbel. De zieke mag gedurende 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn alvorens weer deel te nemen aan nieuwe activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de symptomen waar we dit kamp extra op zullen letten:

Voor meer info, of een visuele weergave van de noodprocedure bekijkt u best deze flowchart van de ambrassade:
https://44ste.be/wp-content/uploads/2020/07/flowchart_stappenplan_noodprocedure.pdf .

Posted in Corona.