Mag uw kind mee op kamp vertrekken?

Om het risico op coronaverspreiding tot een minimum te beperken gelden er strikte voorwaarden voor kampdeelname. Deze voorwaarden luiden als volgt:

-Wie ziek is kan niet deelnemen
-Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan
een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
-Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname
symptoomvrij zijn. deze symptomen lijsten we even op in onderstaande illustratie. Bij één hoofdsymptoom of twee andere symptomen mag uw kind dus niet deelnemen aan het kamp.


-Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..) moet getest
worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en
kan dus niet deelnemen aan het kamp.
-Wie terugkeert van een vakantie in een oranje of rode zone moet in quarantaine en zich laten testen. Uiteraard zal uw kind dan niet kunnen deelnemen aan het kamp. Een overzicht van de zones vindt u op https://diplomatie.belgium.be/nl

Wat als iemand ziek wordt?

UPDATE: tijdelijk zullen mensen met hoogrisico-contacten in quarantaine worden gezet zonder test (tenzij ze symptomen vertonen). Contacteer uw huisarts en volg zijn/haar aanwijzingen op bij coronageval(len) in de bubbel!

Bij bevestigde coronagevallen hanteren we de standaardprocedure, opgesteld door de ambrassade in samenwerking met gezondheidsexperten en epidemiologen.

Wat vragen we van jullie?

Breng ons (de groepsleiding of takleider) op de hoogte als uw kind coronasymptomen vertoont, tot twee dagen na de vergadering. dit is verplicht en van vitaal belang om eventuele verspreiding nog enigszins in te perken. Hetzelfde geldt als uw kind getest moet worden na een contact dat nog voor de scoutsactiviteit gebeurde. Bekijk de symptomen via deze link.

Wat bij ziekte tijdens een activiteit?

Geen enkele zieke mag deelnemen aan onze activiteiten. Merken wij toch dat een lid/leider symptomen die wijzen op corona vertoont, volgen we volgende stappen:

 1. De deelnemer wordt afgezonderd en een ouder wordt gecontacteerd. De persoon wordt zo snel mogelijk opgehaald/naar huis gestuurd.
 2. De deelnemer laat zich zo snel mogelijk testen en communiceert de uitslag onmiddelijk naar de groepsleiding.
 3. We lichten de ouders in over de mogelijke besmetting (met respect voor privacy). We vragen alle leden uit de bubbel om hun contacten tot een absoluut minimum te beperken tot de uitslag van de test gekend is.

Wat als een deelnemer positief test?

Alle deelnemers uit de bubbel moeten in quarantaine en laten zich 5 dagen na het contact (of eerder wanneer ze symptomen vertonen) testen. Indien ze negatief testen mogen ze uit quarantaine zeven dagen na het contact, anders wordt de periode met zeven dagen verlengd.

Nauw contact (binnen bubbel)Laag risico contactContact van een contact
QuarantaineMinstens tot 7 dagen na
het contact
//
TestTen vroegste op dag 5 na
het contact of eerder
indien symptomen
optreden
Indien symptomen optredenIndien symptomen optreden
Sociale contactenGedurende 7 dagen
vermijden
de daaropvolgende 7
dagen beperken
Gedurende 14 dagen beperkenZoals voor algemene bevolking
Opvolging gezondheidstoestand14 dagen14 dagen/

Tijdens de 7-daagse quarantaineperiode EN de 7 dagen na het einde van de quarantaine moeten de volgende maatregelen worden genomen:

 • Bijzondere aandacht moet worden besteed aan basishygiënemaatregelen
 • Voor alle verplaatsingen buitenshuis moet een mondmasker gedragen worden (voor personen > 12 jaar).
 • Contacten moeten hun gezondheid zorgvuldig in de gaten houden (zelfcontrole). Als er symptomen optreden, moet de huisarts (telefonisch) worden gecontacteerd om de noodzaak van een test te beoordelen.
 • Sociale contacten moeten tijdens de quarantaineperiode worden vermeden en tijdens de 7 dagen na afloop van de quarantaineperiode zoveel mogelijk beperkt. Er moet steeds een afstand van 1,5 m worden aangehouden.

Voor meer info bekijkt u best de voorschriften van sciensano:
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_children_NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_procedure_contact_NL.pdf

Op Kamp in Coronatijden – FAQ

Dit bericht werd opgesteld op 23/05. De meest up-to-date info vind je in onze infofiche (klik hier). We doen ons best om deze FAQ zo snel mogelijk aan te vullen en bij te blijven werken.
 • Vraag: Hoe wordt het praktisch ingedeeld voor de groepen <50? Is het realistisch de groepen apart te houden?
  • Wij gebruiken ons gezond verstand en zullen de regels die ons zijn opgelegd ook strikt volgen. De gebouwen/terreinen worden opgesplitst en afgespannen, zo zal er nooit contact zijn tussen de verschillende bubbels.
 • Vraag: Welke aanpassingen doen jullie aan het kamp?

 

 • Vraag; Hoe wordt het ophalen van de kinderen op kamp georganiseerd? Hoe zal het vervoer naar het kamp in z’n werk gaan?
  • Wij zijn hier volop aan bezig om een goed systeem te creëren. Nog even geduld, van zodra er een beslissing genomen is, wordt dit zeker zsm naar de ouders toe gecommuniceerd.

 

 

 • Vraag: Worden er binnen de takken nog opsplitsingen gemaakt?
  • Dit gaan we ten alle tijden proberen vermijden, maar we zullen ons sowieso moeten houden aan de regels, dit is dus ook nog een kwestie van afwachten tot na de inschrijvingen.

 

 • Vraag: Hoe zien jullie erop toe dat ze de hygiënische maatregelen goed naleven?
  • Er zullen strikte hygiëneregels toegepast worden, er zal ook voor en na elk spel tijd voorzien worden waarbij iedereen de handen moet wassen. Hier zal de leiding streng op toe kijken.

 

 • Vraag: Gaan de givers met de fiets op voorkamp? Gaan de jogi’s op vlottentocht?
  • Dit kunnen wij nog niet bevestigen, maar we doen er alles aan om deze activiteiten door te laten gaan. Fietsen wordt zelfs aangeraden maar we moeten dit nog verder onderzoeken binnen de regels. We brengen de ouders opde hoogte zodra wij meer weten.

 

 • Vraag: Gaat de bagage met de container mee?
  • De bagage zal nog altijd meegaan met de container, hoe dit praktisch geregeld gaat worden is nog in overleg. Van zodra wij iets weten wordt het gecomuniceerd.

 

 • Vraag: Hoe wordt het eten voorzien?
  • Er zal een aparte kookploeg-bubbel zijn. Deze zullen met de grootste hygiëne het eten klaarmaken en foerieren met de nodige afstand en met de nodige bescherming.

 

 • Vraag: Hoe gaan jullie de ‘bubbel’ organiseren? Wordt er gevraagd om 14 dagen voor het kamp een soort quarantaine te houden/ enkel al de mensen van de bubbel te zien?
  • De bubbels zullen per tak zijn, wij vertrouwen hier ook op het gezond verstand van iedereen waarbij rekening wordt gehouden met de regels van de veiligheidsraad.

 

 

 • Toch nog een dringende vraag? Stuur dan een mailtje naar groepsleiding@44ste.be