Mag uw kind mee op kamp vertrekken?

Om het risico op coronaverspreiding tot een minimum te beperken gelden er strikte voorwaarden voor kampdeelname. Deze voorwaarden luiden als volgt:

-Wie ziek is kan niet deelnemen
-Wie Covid-19 heeft gehad moet minimaal 7 dagen na diagnose rekenen alvorens terug deel te kunnen nemen aan
een activiteit of kamp EN bij terugkeer ook reeds 3 dagen symptoomvrij zijn.
-Wie ziek was (geen Covid – 19) voor de activiteit of het kamp moet in de 3 dagen voorafgaand aan deelname
symptoomvrij zijn. deze symptomen lijsten we even op in onderstaande illustratie. Bij één hoofdsymptoom of twee andere symptomen mag uw kind dus niet deelnemen aan het kamp.


-Wie een besmet persoon binnen de eigen gezinsbubbel/primaire bubbel heeft (ouder, broer, zus, ..) moet getest
worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de corona patiënt en
kan dus niet deelnemen aan het kamp.
-Wie terugkeert van een vakantie in een oranje of rode zone moet in quarantaine en zich laten testen. Uiteraard zal uw kind dan niet kunnen deelnemen aan het kamp. Een overzicht van de zones vindt u op https://diplomatie.belgium.be/nl

Wat als een kind ziek wordt op kamp?

Om de risico’s van de zomerkampen te minimaliseren stelde de Ambrassade, een expertisecentrum voor jeugdwerk, een standaardprocedure op voor ziektegevallen op kamp. Hieronder vindt u een kleine samenvatting hoe deze procedure in zijn werk zal gaan.

Vertoont de zieke geen coronasymptomen? Dan verwittigen we de ouders en vragen we hen om het zieke kind te komen ophalen. Zieken moeten meteen naar huis om risico’s te beperken. We blijven alert en vragen de ouders om ook alert te blijven.

Vertoont de zieke coronasymptomen?

 • De zieke wordt meteen in quarantaine gezet. De ouders worden verwittigd en gevraagd om hun kind te komen ophalen. De ouders gaan zo snel mogelijk naar de huisarts voor een COVID-test.
 • De bubbel waar de zieke zich in bevond blijft op het terrein en vermijdt alle contact met externen.
 • In noodgevallen bellen we naar 112 of nemen we contact op met het dichtsbijzijnde ziekenhuis.

Test de zieke negatief op corona? Dan mag het kamp weer doorgaan zoals Voorheen. Wel blijven we alert. De deelnemer kan pas terugkeren naar het kamp nadat hij of zij genezen is en minstens 3 dagen geen symptomen vertoont.

Test de zieke positief op corona? De hele bubbel waarin de zieke zich bevond gaat naar huis en mag gedurende 14 dagen niet deelnemen aan een nieuwe activiteit of bubbel. De zieke mag gedurende 7 dagen nergens aan deelnemen en moet minstens 3 dagen klachtenvrij zijn alvorens weer deel te nemen aan nieuwe activiteiten.

Hieronder vindt u een overzicht van de symptomen waar we dit kamp extra op zullen letten:

Voor meer info, of een visuele weergave van de noodprocedure bekijkt u best deze flowchart van de ambrassade:
https://44ste.be/wp-content/uploads/2020/07/flowchart_stappenplan_noodprocedure.pdf .

Op Kamp in Coronatijden – FAQ

Dit bericht werd opgesteld op 23/05. De meest up-to-date info vind je in onze infofiche (klik hier). We doen ons best om deze FAQ zo snel mogelijk aan te vullen en bij te blijven werken.
 • Vraag: Hoe wordt het praktisch ingedeeld voor de groepen <50? Is het realistisch de groepen apart te houden?
  • Wij gebruiken ons gezond verstand en zullen de regels die ons zijn opgelegd ook strikt volgen. De gebouwen/terreinen worden opgesplitst en afgespannen, zo zal er nooit contact zijn tussen de verschillende bubbels.
 • Vraag: Welke aanpassingen doen jullie aan het kamp?

 

 • Vraag; Hoe wordt het ophalen van de kinderen op kamp georganiseerd? Hoe zal het vervoer naar het kamp in z’n werk gaan?
  • Wij zijn hier volop aan bezig om een goed systeem te creëren. Nog even geduld, van zodra er een beslissing genomen is, wordt dit zeker zsm naar de ouders toe gecommuniceerd.

 

 

 • Vraag: Worden er binnen de takken nog opsplitsingen gemaakt?
  • Dit gaan we ten alle tijden proberen vermijden, maar we zullen ons sowieso moeten houden aan de regels, dit is dus ook nog een kwestie van afwachten tot na de inschrijvingen.

 

 • Vraag: Hoe zien jullie erop toe dat ze de hygiënische maatregelen goed naleven?
  • Er zullen strikte hygiëneregels toegepast worden, er zal ook voor en na elk spel tijd voorzien worden waarbij iedereen de handen moet wassen. Hier zal de leiding streng op toe kijken.

 

 • Vraag: Gaan de givers met de fiets op voorkamp? Gaan de jogi’s op vlottentocht?
  • Dit kunnen wij nog niet bevestigen, maar we doen er alles aan om deze activiteiten door te laten gaan. Fietsen wordt zelfs aangeraden maar we moeten dit nog verder onderzoeken binnen de regels. We brengen de ouders opde hoogte zodra wij meer weten.

 

 • Vraag: Gaat de bagage met de container mee?
  • De bagage zal nog altijd meegaan met de container, hoe dit praktisch geregeld gaat worden is nog in overleg. Van zodra wij iets weten wordt het gecomuniceerd.

 

 • Vraag: Hoe wordt het eten voorzien?
  • Er zal een aparte kookploeg-bubbel zijn. Deze zullen met de grootste hygiëne het eten klaarmaken en foerieren met de nodige afstand en met de nodige bescherming.

 

 • Vraag: Hoe gaan jullie de ‘bubbel’ organiseren? Wordt er gevraagd om 14 dagen voor het kamp een soort quarantaine te houden/ enkel al de mensen van de bubbel te zien?
  • De bubbels zullen per tak zijn, wij vertrouwen hier ook op het gezond verstand van iedereen waarbij rekening wordt gehouden met de regels van de veiligheidsraad.

 

 

 • Toch nog een dringende vraag? Stuur dan een mailtje naar groepsleiding@44ste.be